Contact

Algemene en contactgegevens van de WVH.

Website: www.wvholten.nl
Emailadres: info@wvholten.nl
Correspondentieadres: Distelvlinder 11, 7451WP  Holten
Ledenadministratie: penningmeester@wvholten.nl
Factuuradres: penningmeester@wvholten.nl
Bankrekening: NL05 RABO 0328 5292 65 t.n.v. Wielervereniging Holten
Kamer van Koophandel: 40650508