Organisatie

Het bestuur van de Wielervereniging Holten bestaat in principe uit zes leden: de in functie gekozen voorzitter, alsmede secretaris en penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen, plus drie algemene bestuursleden. Vlak voor de ALV van 22 nov 2022 is het volledige bestuur afgetreden waardoor alle bestuursfuncties vacant zijn. Er is een continuïteitscommissie ingesteld die de dagelijkse gang van zaken regelt.

Het continuïteitscommissie bestaat uit:

Simon Kolkman
Anton Bronsvoort
Gerrit Luggenhorst

 

Naast het bestuur zijn een aantal commissies actief voor diverse activiteiten:

  • het organiseren van toertochten (race en ATB) voor niet-leden
  • het organiseren van tochten voor eigen leden
  • het organiseren van andersoortige evenementen voor de eigen leden
  • het organiseren van trainingen en evenementen voor de jeugdleden
  • onderhoud van materialen
  • PR

Algemeen emailadres vereniging: info@wvholten.nl

 

Documenten

 

Document Toelichting
Statuten Geregistreerd 23-03-2022
Huishoudelijk Reglement Vastgesteld ALV 06-10-2021
Vertrouwenspersoon