Organisatie

Het bestuur van de Wielervereniging Holten bestaat uit in principe uit zes leden: de in functie gekozen voorzitter, alsmede secretaris en penningmeester, die samen het dagelijks bestuur vormen, plus drie algemene bestuursleden. Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Anna de Jong
Secretaris: Dini Arfman
Penningmeester: Marcel Schaap
Bestuursleden: Floris Besseling (aandachtsgebied race)
  Bram Schots (aandachtsgebied ATB)
  Mark Nijland (aandachtsgebied jeugd)

 

Naast het bestuur zijn een aantal commissies actief voor diverse activiteiten:

  • het organiseren van toertochten (race en ATB) voor niet-leden
  • het organiseren van tochten voor eigen leden
  • het organiseren van andersoortige evenementen voor de eigen leden
  • het organiseren van trainingen en evenementen voor de jeugdleden
  • onderhoud van materialen
  • PR

Algemeen emailadres vereniging: info@wvholten.nl

 

Documenten

 

Document Toelichting
Statuten Geregistreerd 23-03-2022
Huishoudelijk Reglement Vastgesteld ALV 06-10-2021
Vertrouwenspersoon