Algemene ledenvergadering

Op woensdag 6 oktober 2021 (aanvang 20:00 uur) zal een Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Vergaderlocatie is het Trefpunt (Valeweg 2, 7451 KK Holten). Tijdens de ALV zullen o.a. wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement besproken worden. Bijgevoegd de volledige agenda van de vergadering. De overige stukken voor de vergadering zijn per mail naar de leden verstuurd. Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan kunnen de stukken alsnog bij het secretariaat (info@wvholten.nl) opgevraagd worden. Agenda